v

Jak rozeznat koronu od chřipky? Podle lékaře se liší pouze v několika příznacích!

Příznaky COVID-19 jsou pestřejší

COVID-19 naopak může probíhat i v asymptomatické nebo mírné formě. Při závažnějším průběhu však u pacienta hrozí multiorgánové selhávání, které může skončit smrtí.

” Nejčastější je mírný průběh, dominují příznaky, jako  nechutenství, únava, horečka, bolest hlavy, svalů, škrábání v krku, suchý a dráždivý kašel, u části pacientů je přítomna i průjem.  V případě postižení dolních cest dýchacích se objevuje  dušnost a bolest na hrudi , “  říká o COVID-19 doktor Bucsay.

Často je však jediným příznakem onemocnění COVID-19  ztráta čichu a chuti , doplňuje a upozorňuje, že infekce se může projevit i neurologickými, cévními, hematologickými či kožními obtížemi.

Rozdíl je také v imunitě

Zatímco virus chřipky je nebezpečný především pro děti, těhotné ženy, geriatrických pacientů a pacientů léčených imunosupresivy COVID-19 může ohrozit kohokoliv, protože na něj nemáme získanou imunitu. Navíc nevíme se chránit ani očkováním tak, jak je to v případě chřipky.

” Koronavírus SARS-CoV-2 je statisticky méně nebezpečný pro děti a mládež, exponenciálně však riziko těžkého průběhu onemocnění roste u geriatrických a polymorbidních pacientů,”  varuje lékař.

Dodává, že  mírný nebo bezpříznakový průběh má přibližně 80 procent nakažených . Zbývající část pacientů čelí závažnému průběhu infekce, v některých případech i s potřebou hospitalizace na jednotce intenzivní péče a umělé plicní ventilace.