v ,

Slovenská lékařka radí, jak rozpoznat mrtvici. Trvá jen 2 minuty přečíst si toto upozornění

Trvá jen 2 minutku, přečíst si toto. Během grilování se Ingrid klopýtla a upadla. Bylo jí

nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ujišťovala, že je jí dobře a že se klopýtla kvůli

svým novým a nerozchozeným botám. Protože byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit se a

posadili ji ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Ingrid usměvavá a veselá. Ingridin manžel

později zavolal a oznámil všem, že jeho manželka byla hospitalizována. O 23:00 zemřela


Při grilovačce utrpěla totiž mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat

znaky mrtvice, mohla Ingrid ještě žít.

Někteří lidé nezemřou hned. Zůstanou třeba odkázání na druhých s vědomím, že jsou

beznadějné situaci.

Jak rozpoznat mrtvici?
Existují 4 kroky, které by si člověk měl pamatovat pro rozpoznání mrtvice. Nejlehčí metoda jak mrtvici rozpoznat je, položit postiženému 4 otázk:

Poprosit postiženého aby se zasmál (co bohužel při mrtvici není možné)

Poprosit ho aby řekl lehkou větu (např.: dnes je venku pěkně)

Poprosit ho aby zvednul ruce (což mu půjde, ale bude to pro něj strašně těžké)

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE ➔

     2

Autor: admin

Tato čínská metoda dokáže zachránit život člověku, který má mrtvici

Stačí stisknout tyto 4 body na těle a zrychlíte si metabolismus a hubnutí